Mer. Apr 17th, 2024

Tag: Anna Bruna Gigliotti

La signora

Pezzule saglie, Pezzule scenne:pe’ tutt’ ‘o munno se va dicenne.‘A ggente dice: c’avimma fà’‘nce nammaì, o ajmma restà? Nisciuno dice…